:: دوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 18 شماره 3 صفحات 377-386 برگشت به فهرست نسخه ها
تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس، اس. اپیدرمیدیس و اس. هومینیس در نوزادان مبتلا به عفونت بند ناف با روش PCR چندگانه
آرزو کساوندی ، مریم بی خوف تربتی ، کیومرث امینی
گروه زیست شناسی، واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1247 مشاهده)
زمینه و هدف: استافیلوکوکوسها یکی از عوامل عفونت بندناف هستند. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام عفونت بندناف در نوزادان میتوان از روشهای نوین مانند PCR چندگانه که در مدت زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر، از کارایی و دقت بیشتری نسبت به کشت برخوردار است، نوع عفونت را تشخیص داد. هدف از این تحقیق، تشخیص و مطالعه فراوانی تیپهای استافیلوکوکوس اورئوس، اس. اپیدرمیدیس و اس. هومینیس در بین پاتوژنهای موثر در عفونت بندناف نوزادان بود.
روش کار: در این تحقیق 45 نمونه بندناف نوزادان مبتلا به عفونت بندناف از بیمارستان شهید افضلی پور کرمان جمعآوری و بعد از استخراج DNA باکتری، واکنش PCR چندگانه توسط پرایمرهای اختصاصی ژن 16srDNA استافیلوکوکوس اورئوس، اس. اپیدرمیدیس و اس. هومینیس انجام شد. محصول PCR با روش الکتروفورز آنالیز و تعیین سکانس گردید. همچنین تستهای افتراقی میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی برای تشخیص استافیلوکوکوس بر روی همه نمونهها انجام شد.
یافته‏ ها: تکثیر ژن 16srDNA به روش PCR چندگانه نشان داد که فراوانی گونههای باکتریایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، اس. اورئوس و اس. هومینیس در نمونههای مورد مطالعه به ترتیب 6/6، 4/4 و 2/2 درصد میباشد. همچنین شیوع جنس استافیلوکوکوس با تشخیص افتراقی، 33/3 درصد بدست آمد.
نتیجه‏ گیری: روش PCR چندگانه برای تشخیص همزمان هر سه نوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، اس. اپیدرمیدیس و اس. هومینیس کارآمد میباشد. همچنین استافیلوکوکوسها میتوانند یکی از عوامل عفونت بند ناف نوزادان باشند. هرچند، اثبات دقیق آن نیازمند مطالعات وسیعتر و داشتن گروه کنترل است.
 
واژه‌های کلیدی: استافیلوکوکوس، نوزادان، PCR چندگانه، بند ناف
متن کامل [PDF 201 kb]   (349 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها