:: دوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 161-172 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین (Artemisia absinthium) بر تخمدان‫ها و هورمون‫های محور هیپوفیز- گناد در موش سوری
شکوه چگینی ، مینا رمضانی ، سولماز شهلا
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1970 مشاهده)
زمینه و هدف: گیاه آرتمیزیا آبسنتین (Artemisia absinthium) معروف به افسنطین به عنوان یک داروی ضد کرم، ضد مالاریا، ضدعفونی کننده، ضدالتهاب و همچنین در درمان درد معده در طب سنتی استفاده میشود. در مطالعه حاضر، اثرات عصاره هیدروالکلی افسنطین بر بافت تخمدان و هورمون های محور هیپوفیز گناد در موش ماده نژاد NMRI مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه تجربی، تزریق عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین به مدت 30 روز متوالی به صورت درون صفاقی (IP) بر روی 50 سر موش با دوزهای 50 (گروه اول)، 100 (گروه دوم)، 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (گروه سوم) انجام گرفت. گروه شاهد فقط آب مقطر دریافت کرد و گروه کنترل بدون تزریق بود. سپس حیوانات تشریح شدند و نمونه خون از قلب آنها گرفته شد. سطوح هورمون های FSH، LH، استروژن و پروژسترون سرم با روش الایزا اندازهگیری شد. برشهای 7 میکرونی از تخمدان با میکروتوم گرفته شد و توسط روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگآمیزی شد. داده ها با آنالیز آنوا یکطرفه و آزمون متعاقب توکی مورد سنجش قرار گرفت. سطح معنیداری 0/05< pدر نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های مطالعه حاضر، کاهش معنیداری (0/05< p) در وزن بدن همه گروههای تجربی در مقایسه با گروه کنترل و شاهد نشان داد. در پارامترهایی مانند: قطر بزرگ و کوچک تخمدان، تعداد فولیکولهای اولیه، ثانویه، در حال رشد، بالغ، و تعداد اجسام زرد کاهش قابل توجهی در گروههای تجربی با دوز 100 و 150 میلیگرم بر کیلوگرم با سطح معنیداری (0/05< p) مشاهده شد. همچنین افزایش معنیداری (0/05< p ) در تعداد فولیکولهای تخریبی در این دوزها مشاهده شد. تغییر معنیداری در سطوح هورمونهای استروژن و پروژسترون در تمام گروههای تجربی مشاهده نشد. هرچند  FSHو LH در دوزهای 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنیداری (0/05< p) نشان داد.
نتیجه گیری: به نظر میرسد که عصاره هیدروالکلی افسنطین در دوزهای بالا اثرات تخریبی بر فرآیند اووژنز دارد که ممکن است به دلیل ترکیبات موجود در این گیاه مانند آلفا و بتا توجون، آلکالوئید و ساپونین باشد.
 
واژه‌های کلیدی: افسنطین، تخمدان، هورمون‫های محور هیپوفیز- گناد، موش
متن کامل [PDF 289 kb]   (548 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها